סוג פריט: בית ספר

6 פוסטים

גלילות | נשר | תוכנית הסינגולריות

בית ספר איקס | יישוב| מועצה איזורית (אם רלבנטי) מנהלת התוכנית: שם, טלפון או טופס התעניינות מנהלת התיכון: שם, טלפון בית הספר ברוכים הבאים לתוכנית הסינגולריות של בי״ס איקס 2-3 משפטים של מנהל/ת בית הספר. הצטרפנו כי אתם מוזמנים להכיר, להתנדב, להשתתף…. ציר הזמן כאן יוזמנו הפרטים של ציר הזמן הסציפי […]

בי״ס קהילתי תפוז | פרדסיה | תוכנית הסינגולריות

בית ספר איקס | יישוב| מועצה איזורית (אם רלבנטי) מנהלת התוכנית: שם, טלפון או טופס התעניינות מנהלת התיכון: שם, טלפון בית הספר ברוכים הבאים לתוכנית הסינגולריות של בי״ס איקס 2-3 משפטים של מנהל/ת בית הספר. הצטרפנו כי אתם מוזמנים להכיר, להתנדב, להשתתף…. ציר הזמן כאן יוזמנו הפרטים של ציר הזמן הסציפי […]

תיכון מקיף חקלאי נהלל ויצ״ו | נהלל | תוכנית הסינגולריות

בית ספר איקס | יישוב| מועצה איזורית (אם רלבנטי) מנהלת התוכנית: שם, טלפון או טופס התעניינות מנהלת התיכון: שם, טלפון בית הספר ברוכים הבאים לתוכנית הסינגולריות של בי״ס איקס 2-3 משפטים של מנהל/ת בית הספר. הצטרפנו כי אתם מוזמנים להכיר, להתנדב, להשתתף…. ציר הזמן כאן יוזמנו הפרטים של ציר הזמן הסציפי […]

בית ספר איקס | שם יישוב | תוכנית הסינגולריות

בית ספר איקס | יישוב| מועצה איזורית (אם רלבנטי) מנהלת התוכנית: שם, טלפון או טופס התעניינות מנהלת התיכון: שם, טלפון בית הספר ברוכים הבאים לתוכנית הסינגולריות של בי״ס איקס 2-3 משפטים של מנהל/ת בית הספר. הצטרפנו כי אתם מוזמנים להכיר, להתנדב, להשתתף…. ציר הזמן כאן יוזמנו הפרטים של ציר הזמן הסציפי […]